Novinky

1.1.2013
Nové sídlo firmy.

Náplň činnosti

  • Zajištění geodetického zaměření, hydrogeologického a radonového prùzkumu
  • Zpracování veškeré podpůrné dokumentace (hlukové studie, studie vlivu na životní prostředí,..) včetně projednání
  • Zpracování projektové dokumentace od studie do prováděcího projektu včetně případného zaměření stávajícího stavu, autorské dozory
  • Zajištění prací spojených s úkony na Katastru nemovitostí (zajištění snímků a výpisů z KN, zajištění vkladů a změn v KN)
  • Inženýrská činnost při získání územního rozhodnutí a stavebního i vodoprávního povolení
  • Technické a stavební dozory investora a zajištění všech náležitostí pro kolaudaci stavby
  • Výstavba pozemních, dopravních a inženýrských staveb manažerským způsobem
  • Zajištění a organizace veřejných zakázek a výběrových řízení
  • Komplexní právní servis
  • Znalecké posudky cen nemovitostí, znalecké posudky v oblasti pozemních a vodohospodářských staveb zpracovávané soudním znalcem

Vaše investiční záměry je tedy naše společnost schopna realizovat od prvotního návrhu až po dodávky na klíč, kde realizaci stavebních dodávek zajišťují smluvní partneři ve všech oborech pozemních, inženýrských a silničních staveb na základě manažerského způsobu výstavby.

Projektová činnost :: Inženýrská činnost

2H Projekt, spol. s r. o. :: Dubečská 73/6, 100 00 Praha 10 :: e-mail: 2hprojekt@2hprojekt.cz