Novinky

1.1.2013
Nové sídlo firmy.

Projektová činnost

Projektová činnost prezentovaná naší kanceláří v sobě zahrnuje veškeré práce od architektonických studií přes dokumentace pro územní a stavební řízení až po prováděcí projekty jednotlivých staveb. Samozřejmým standardem je zpracování dokumentace pro výběr dodavatele a po ukončení stavby nabízíme zpracování projektu skutečného provedení stavby.

Jednotlivé stupně dokumentace jsou vždy konzultovány se zadavatelem a v případě složitých staveb i s jednotlivými účastníky řízení ze strany orgánů státní správy a samosprávy. To je jedním z důvodů, proč lze velmi efektivně postupovat po jednotlivých stupních k prováděcímu projektu bez zásadních změn, které by narušovali kontinuitu projektových prací. Dokumentace je zpracovávána vždy v součinnosti s našimi specialisty v jednotlivých oborech, jako je například statika, vytápění, požární ochrana a podobně.

Vedoucí oddělení: Ing. Petr Hušek, phusek@2hprojekt.cz, tel. 603 886 937
Marketing: Ing. Štěpánka Hušková, shuskova@2hprojekt.cz, tel. 604 201 374

Náplň činnosti :: Inženýrská činnost

2H Projekt, spol. s r. o. :: Dubečská 73/6, 100 00 Praha 10 :: e-mail: 2hprojekt@2hprojekt.cz